top of page

Правила та умови

 1. Дані Правила та умови регулюють порядок, умови та особливості отримання дозволу на використання Торговельної марки із зображенням туристичного логотипу міста Києва (далі за текстом – Торговельна марка), яка зареєстрована згідно зі свідоцтвом України №209513 (дата подання заявки - 10.03.2016) відносно товарів та послуг 21, 25, 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

 2. Дозвіл на використання Торговельної марки створюється, обліковується та відчужується на смарт-контракті, який існує децентралізовано на Polygon Mainnet мережі та працює на EVM (Ethereum Virtual Machine) у формі НФТ (невзаємозамінний токен), який є забезпеченими віртуальним активом, що посвідчує право на використання Торговельної марки в межах 21, 25 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків у відповідності до сфери застосування, зазначеної на НФТ.

 3. Обов’язковими умовами для отримання дозволу на використання Торговельної марки є: придбання НФТ, проходження автентифікації права власності, укладення Ліцензійного договору.

 4. Порядок та умови придбання, відчуження та вилучення НФТ із обороту викладено на сайті https://www.kyivbrand.com у вкладці «Як придбати NFT» та проекті Ліцензійного договору.

 5. НФТ надає право на укладання Ліцензійного договору на використання Торговельної марки у відповідності до законодавства України, а також є Ліцензією на використання Торговельної марки в межах зазначених в НФТ.

 6. Ліцензійна угода укладається у відповідності до вимог Цивільного, Господарського кодексів України, Законів України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про електронну комерцію”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”.

 7. Порядок, спосіб та форма укладання Ліцензійного договору виключає можливість внесення змін до Договору.

 8. Терміни, які використовуються на цьому сайті, а також у офіційних документах, викладено у проекті Ліцензійного договору на використання торговельної марки та мають саме таке значення, яке визначено проектом вказаного Договору.

 9. Загальну інформацію про віртуальні активи, що пропонуються до продажу, та опис прав, які посвідчують ці віртуальні активи (за наявності);

 10. Усі ризики та відповідальність у зв’язку із використанням даного сайту, придбанням, відчуження та вилученням НФТ із обороту несе відвідувач сайту. KYIVBRAND не може гарантувати, що сайт не має помилок та вірусів, які можуть завдати шкоду вашій електронно-обчислювальній техніці та/або програмному забезпеченню. KYIVBRAND не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути спричинена Вам внаслідок використання сайту.

 11. KYIVBRAND постійно прагне до поліпшення свого сервісу, тому будь-яка інформація на даному сайті може бути змінена. Для отримання оперативної інформації Ви можете зв’язатись з нами contact@kyivbrand.com

bottom of page